Błędy zgrzewania rur PP-R

Magazyn Instalatora o błędach zgrzewania PP-RHurtownia Instalex posiada w swojej ofercie zarówno urządzenia do zgrzewania – zgrzewarki do PE i PP, jak i rury oraz kształtki z polipropylenu w systemie PP-R. Dlatego naszą uwagę zwrócił bardzo ciekawy i przydatny dla osób zajmujących się tym zawodowo (ale nie tylko), artykuł na temat zgrzewania w instalacjach rurowych z PP-R.

Tekst ukazał się w listopadowym wydaniu „Magazynu Instalatora” z 2014 roku.

Artykuł opisuje od strony parktycznej błędy zgrzewania. Na jakość zgrzewu najbardziej istotny wpływ ma okres czasu wystawienia zgrzewanego towarzywa w wysokiej temperaturze. W celu sprawnego i łatwego łączenia elementów wykorzystuje się różnego typu złączki np. mufy elektrooporowe. Są to specjalnie wykonane tuleje posiadające wbudowany drut.

Podczas wykonywania zgrzewania znaczenie ma właściwe przygotowanie materiałów oraz sposób postępowania. Brak wiedzy i doświadczenia może powodować błędy zgrzewania, które mogą wynikać z:

– zabrudzenia tłuszczem,
– głębokości, na jaką wsunięta jest rura do kształtki,
– niekontrolowania temperatury zgrzewania.
– niewłaściwego dopasowanie mocy i rodzaju zgrzewarki do średnicy rury,
– jedno– lub dwustronnie skośnie zgrzanej rurki,
– odkształcenia rury lub złączki (owal).

Znacznie więcej informacji znajdziecie Państwo w tekście źródłowym, który można znaleźć w listopadowym wydaniu pisma na stronie 40-tej lub w serwisie internetowym „Magazynu Instalatora” pod adresem: Artykuł (uwaga – tekst dostępny po zalogowaniu).