Gebo

GEBO: www.gebo.com.pl

złączki naprawcze do wody i gazu, konsole, zawory antyskażeniowe.