INSTALPLASK ŁASK

InstalPlast Łask www.instalplast.pl

kanalizacja wewnętrzna, zewnętrzna, studnie kanalizacyjne, rury i kształtki z PEHD, rury i kształtki z PVC ciśnieniowe do wody