JAFAR S.A.

JAFAR S.A. Fabryka Armatur: www.jafar.pl

zasuwy i zawory do wody, gazu i ścieków; hydranty; zdroje, zawory antyskażeniowe; przepustnice.