Kable grzejne

Kable grzejne stosuje się do instalacji szczególnie narażonych na zamarzanie. Są one przystosowane do współpracy ze wszystkimi typami otulin i wyposażone w termostat, który włącza się samoczynnie, gdy temperatura spadnie do +3°C. Gdy temperatura wzrośnie do +7°C, termostat wyłącza się samoczynnie.
Za pomocą kabli grzejnych możemy ogrzewać rury o długości od 1 m do 61 m.