KACZMAREK

Kaczmarek www.kaczmarek2.pl

kanalizacja wewnętrzna, zewnętrzna, studnie kanalizacyjne, rury i kształtki z PEHD, rury i kształtki z PVC ciśnieniowe do wody