Konsole i zawory antyskażeniowe do wodomierzy

Konsola do wodomierza jest przeznaczona do montażu wodomierzy w instalacjach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia. Składa się z uchwytu oraz śrubunków, umożliwiających montaż wodomierza. Zawór antyskażeniowy ma zastosowanie w instalacjach wodociągo wych do zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci spowodowanym przez przepływ zwrotny. Zapobiega zanieczyszczeniu wody pitnej.