Liczniki ciepła

Liczniki ciepła stosowane są do pomiaru przepływającej energii cieplnej do c. o. Ciepłomierz przeznaczony jest do pomiaru zużycia energii cieplnej pobieranej z sieci cieplnych przez niewielkie obiekty takie, jak mieszkania, domy jednorodzinne itp. Może pracować w systemach zdalnych odczytów automatyki budynkowej.