Materiały na przyłącza kanalizacyjne

Materiały na przyłącza kanalizacyjne

Proponujemy Państwu następujące materiały na przyłącza kanalizacyjne – studnie rewizyjne betonowe, tworzywowe, siodła do wpięć, rury i kształtki wykonane z kamionki, PCV oraz z polipropylenu wielowarstwowego.

Przyłącze kanalizacyjne - atrakcyjna promocja!

_____________________________________________________________________________________________________________________

Studnie rewizyjne betonowe

Wykonywane są jako włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z komorą roboczą w kształcie koła.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Studnie rewizyjne tworzywowe

Stanowią bardzo istotny element systemu bezciśnieniowej kanalizacji zewnętrznej. Poszczególne elementy studni są wykonane z polipropylenu (PP) lub z polichlorku winylu (PVC-U) metodą wtrysku lub wytłaczania. Surowcem do produkcji studzienek jest kopolimer polipropylenu (PP) przeznaczony do formowania wtryskowego.

 

Rury trzonowe z PP wykonane są metodą wytłaczania. Mogą być jednościenne DN/ID 315 (SN2) lub dwuścienne DN/ID 400 (SN 4, SN 8) w zależności od projektu uwzględniającego wymagania wytrzymałościowe. Rury mają zewnętrzną ściankę karbowaną.

Teleskop jest wykonany z odcinka rury PVC-U z przytwierdzonym trwale włazem żeliwnym. Zwieńczenie to występuje w postaci pokrywy pełnej lub wpustu (kratki) przytwierdzonej do korpusu za pomocą śrub imbusowych. Jako zwieńczenie studni, zamiast teleskopu można stosować również stożek betonowy montowany bezpośrednio na rurę trzonową, zakończony pokrywą betonową lub włazem żeliwnym. Jednak rodzaj zwieńczenia dostosowany jest każdorazowo do określonego miejsca zabudowy i przewidywanego obciążenia. Uszczelnienia studni realizowane są za pomocą pierścieni gumowych.

W zależności od średnicy rury wznoszącej oraz średnic przewodów podłączeniowych, w ofercie firmy znajdują się następujące typy studni kanalizacyjnych przelotowych i zbiorczych wykonane z PP:
– DN 315/160,
– DN 315/200,
– DN 400/160,
– DN 400/200.


Siodła do wpięć

siodło do wpięć

Przeznaczone do wykonywania podłączeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

 

 


Rury i kształtki wykonane z kamionki glazurowanej

rury z kamionki glazurowanej

System L i H oraz manszety ze stali kwasoodpornej. W ofercie znajdziecie Państwo pełen zakres kształtek połączeniowych takich jak: łuki, trójniki, mufy oraz zaślepki.

 

 

 

 

 


Rury i kształtki wykonane z PP

Rury i kształtki z polipropylenu wielowarstwowego oraz rury i kształtki wykonane z PCV przeznaczone są do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych – lite oraz spienione. Posiadamy pełen zakres kształtek połączeniowych takich jak: kolana, trójniki, mufy, redukcje, korki, czy trapery.