Naczynia przeponowe

Naczynia przeponowe służą do stabilizacji ciśnienia oraz stanowią zasobnik cieczy w instalacjach c.o. Występują zarówno w instalacjach domowych, ale również przemysłowych o zamkniętym obiegu medium.