Pompy do c.o. i obiegowe do ciepłej wody

Pompy – pompy do c. o. oraz obiegowe do ciepłej wody użytkowej

Domowe pompy obiegowe 25POr

Pompy typoszeregu POr przeznaczone są do małych i średnich instalacji centralnego ogrzewania, zwłasza w budownictwie jednorodzinnym. Pompy mogą być stosowane do przetłaczania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, niezawierających ciał stałych oraz włóknistych.

 

Pompy cyrkulacyjne do c.w.u PW

Pompy PW przeznaczone są do przetłaczania czystej wody użytkowej w domowych instalacjach cyrkulacyjnych oraz w średnich i dużych instalacjach przemysłowych, do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, nie zawierających ciał stałych i włóknistych.