Pompy do ścieków

Pompy do ścieków stosuje się do odprowadzania ścieków pod ciśnieniem do sieci kanalizacyjnej.