Pompy do wody brudnej

Pompy do wody brudnej stosowane są do odprowadzania brudnej wody z wykopów, zalanych pomieszczeń, studni i zbiorników, np. z wodą opadową.