Przejścia przez ściany

Przejścia przez ściany o różnym wykonaniu uniemożliwiają przedostawanie się wód gruntowych z gruntu do środka budynków lub wszelkiego rodzaju komór.