Przepływomierze

Przepływomierze to urządzenia stosowane do pomiaru strumieni objętości lub masy, wskazujące wartość chwilową przepływu. Oferujemy przepływomierze wykonane jako mechaniczne, elektromagnetyczne, ultradźwiękowe, termiczne lub kalorymetryczne.