Przepompownie do ścieków

Przepompownie do ścieków przydomowe i przemysłowe wyposażone w zbiornik i pompę zatapialną.