Przyrządy do klimatyzacji i chłodnictwa

Przyrządy do klimatyzacji i chłodnictwa to np. stacje uruchamiania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, pompy do opróżniania układów chłodniczych oraz urządzenia do odsysania środka chłodniczego.