Separatory tłuszczu, subst. ropopochodnych i skrobii

Proponowane separatory służą do oddzielania ze ścieków sanitarnych tłuszczy i skrobii oraz do oczyszczenia wód opadowych lub roztopowych z garaży i terenów ciągle narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi.