Studnie tworzywowe

Studnie tworzywowe wyposażone w kinety, rury wznoszące, teleskopy z włazem lub wpustem o średnicach: 315, 400, 425 lub 630 mm.