Studnie tworzywowe

Studnie tworzywowe wyposażone w kinety, rury wznoszące, teleskopy z włazem lub wpustem o średnicach: 315, 400 lub 425 mm.