Tabliczki oznaczeniowe D, G, H, Z

Tabliczki oznaczeniowe D, G, H, Z ułatwiają zlokalizowanie zasuw, hydrantów, rur węchowych, przyłączy domowych, itp.