Włókniny i płyty izolacyjne

Włókniny i płyty izolacyjne

Włókniny termoizolacyjne są dość miękkie, dlatego służą do izolacji termicznej rurociągów parowych, wodnych, kotłów, itp. w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów. Charakteryzują się zróżnicowaną odpornością na temperaturę.

Płyty izolacyjne stosowane są do termicznej izolacji dużych, płaskich powierzchni, np. kotłów, jako wyłożenia ogniotrwałe w piecach, wózkach piecowych, kanałów spalin i suszarniach.