Wskaźniki poziomu cieczy

Wskaźniki poziomu cieczy (płynowskazy) to urządzenia umożliwiające odczyt ilości cieczy na przykład w hydroforze lub w kotle c.o.