Zasuwy burzowe

Zasuwy burzowe zapobiegają cofaniu się ścieków z kanalizacji do budynku. Zasuwy burzowe stanowią zabezpieczenie przeciwzalewowe. Chronią budynek przed zalaniem na skutek cofnięcia się ścieków w kanalizacji. Są urządzeniami działającymi automatycznie, umożliwiającymi swobodny odpływ ścieków zgodnie ze spadkiem kanału ściekowego.