Zawory kulowe gwintowane do gazu

Zawory kulowe gwintowane do gazu – przeznaczone do instalacji gazowych budynków zasilanych paliwami gazowymi. Zawory występują z dźwignią jednoramienną, dostępne także z dwoma gwintami wewnętrznymi (WW) lub jednym gwintem wewnętrznym, a drugim zewnętrznym, tzw. nakrętno-wkrętne (WZ).