Zawory kulowe gwintowane do wody

Zawory kulowe gwintowane do wody

Zawory kulowe gwintowane do wody – do zastosowania w budynkach w instalacjach wodociągowych. Zawory występują z dźwignią jednoramienną lub z pokrętłem motylkowym, mogą występować także z dwoma gwintami wewnętrznymi (WW) lub jednym gwintem wewnętrznym, a drugim zewnętrznym, tzw. nakrętno-wkrętne (WZ). Ze względu na parametry pracy, występują w wersji standardowej oraz w wersji z przeznaczniem na podwyższone parametry pracy.