manometry manowakuometry

Manometry, wakuometry, manowakuometry to urządzenia stosowane do pomiaru ciśnienia i podciśnienia mediów ciekłych i gazowych.

Wicej

przetworniki cisnienia

Przetworniki ciśnienia to urządzenia stosowane do pomiaru ciśnienia, które zmieniają sygnał z czujnika ciśnienia na sygnał analogowy.

Wicej

termometry i kontrolery temepratury

Termometry i kontrolery temperatury to urządzenia stosowane do kontroli i odczytu temperatury. Termometry mogą być wykonane jako tradycyjne, tarczowe lub rezystancyjne do elektrycznego pomiaru temperatury. Mogą mierzyć temperaturę bezpośrednio lub na odległość.

Wicej

wskazniki poziomu cieczy

Wskaźniki poziomu cieczy (płynowskazy) to urządzenia umożliwiające odczyt ilości cieczy na przykład w hydroforze lub w kotle c.o.

Wicej

rurki manometryczne

Rurki manometryczne stanowią element, na którym montuje się manometry. Proponujemy Państwu rurki manometryczne w różnych typach – P, UA, UB.

Wicej

kurki i zawory manometryczne

Kurki i zawory manometryczne stosowane są do odcięcia manometrów od instalacji.

Wicej

wodomierze 2

Wodomierze to urządzenia stosowane do pomiaru zużycia wody zimnej lub ciepłej. Mogą być wykonane jako suchobieżne lub mokrobieżne, przemysłowe lub domowe.

Wicej

przepywomierze

Przepływomierze to urządzenia stosowane do pomiaru strumieni objętości lub masy, wskazujące wartość chwilową przepływu. Oferujemy przepływomierze wykonane jako mechaniczne, elektromagnetyczne, ultradźwiękowe, termiczne lub kalorymetryczne.

Wicej

czujniki temperatury

Czujniki temperatury stanowią urządzenia stosowane do pomiaru temperatury i przetworzenia tego pomiaru na sygnał elektryczny. W naszej ofercie znajdą Państwo czujniki wykonane jako rezystancyjne lub termoelektryczne. Współpracują z nimi przetworniki temperatury.

Wicej

manometry kontrolne

Manometry kontrolne o podwyższonej klasie dokładności stosowane do przeprowadzania prób ciśnieniowych.

Wicej