POLONIT Sp. z o.o.

POLONIT Sp. z o.o.: www.polonit.com.pl

płyty uszczelkarskie, uszczelki, taśmy, płyty termoizolacyjne, maty drenażowe.