Rury i kształtki z żeliwa

Rury wykonane z żeliwa sferoidalnego oraz kształtki z żeliwa szarego i sferoidalnego, kołnierzowe i kielichowe.