Studnie i kręgi betonowe

Oferujemy kręgi i studnie betonowe łączone na uszczelki.

Czym są studnie betonowe?

Studnie betonowe stanowią elementy sieci wodno-kanalizacyjnych. Poszczególne elementy studni betonowych wykonuje się ze specjalnie do tego wyprodukowanych elementów prefabrykowanych, jakimi są kręgi, dna i kinety betonowe.

Kręgi betonowe występują o różnej długości oraz średnicy, mogą być wykonane ze stopniami lub bez nich. Elementem studni betonowych mogą być także pierścienie odciążające, które – jak sama nazwa wskazuje – służą do odciążenia studzienek i ich zabezpieczenia. U producentów prefabrykatów spotyka się kręgi betonowe oraz rury betonowe Ø500, które wraz z wpustem kanalizacyjnym tworzą tzw. przykanaliki.

Poza rurami wykonanymi z betonu, obecnie istnieją inne rozwiązania techniczne dla wyprodukowania elementów sieci wodno-kanalizacyjnych, takich jak studzienki kanalizacyjne. Należą do nich gotowe zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego. Jednak w praktyce bardzo wiele firm budowlanych z powodzeniem nadal stosuje właśnie kręgi betonowe ze względu na ich parametry techniczne, czyli trwałość oraz wytrzymałość na warunki zewnętrzne. Nie bez znaczenia jest także stosunek ceny do jakości, który w tym przypadku jest bardzo korzystny na rzecz prefabrykatów betonowych.

Kręgi betonowe – zastosowanie

Studnie betonowe przede wszystkim wykorzystuje się we wszelkiego typu pracach związanych z budową i przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnych. Kręgi betonowe stosuje się do budowania studzienek kanalizacyjnych, konstruowania szamb przydomowych oraz innych zbiorników wodno-kanalizacyjnych. Współczesne technologie produkcji kręgów betonowych i stawiania studni kanalizacyjnych gwarantują szczelność stawianych konstrukcji, dzięki specjalnie wykonanym uszczelkom i sposobie łączenia poszczególnych elementów studni betonowych.

Poza tym kręgi betonowe oraz odpowiednie dennice mogą służyć jako studnie wodomierzowe.

Kręgi betonowe i studnie betonowe z oferty Instalex doskonale spełniają zadania budowy wydajnych sieci wodno-kanalizacyjnych Charakterystyka kręgów betonowych

Kręgi betonowy produkują wyspecjalizowani producenci prefabrykatów betonowych, którzy posiadają niezbędne certyfikaty wymagane przy tego typu produkcji oraz wiedzę potrzebną do ich wytworzenia.

Poszczególne elementy, z których składają się studnie betonowe otrzymasz w naszej hurtowni Instalex. Producent, u którego się zaopatrujemy się w prefabrykaty dla budownictwa to firma Pascal Prefabrykaty, która zapewnia najwyższą jakość produkowanych elementów i produkuje studnie betonowe w oparciu o normę PN-EN 1917 oraz Krajową Ocenę Techniczną.

W ofercie hurtowni Instalex znajdziesz następujące elementy sieci wodno-kanalizacyjnych:

 • prefabrykaty dla budownictwa przemysłowego,
 • prefabrykaty dla budownictwa mieszkaniowego,
 • prefabrykaty dla budownictwa drogowego.

Zapraszamy do bardziej szczegółowego zapoznania się z ofertą prefabrykatów betonowych.

Kanalizacyjne studnie betonowe EKO

W skład betonowych studni kanalizacyjnych EKO wchodzą kręgi betonowe od rozmiarów średnicy (DN) od 1000 mm, wysokości 250 mm i wadze 270 kg – do kręgów, które mają średnicę DN 2000 mm, wysokość 1000 mm i wagę 2550 kg. Poszczególne elementy, z których składają się kręgi betonowe studni łączone są ze sobą przy wykorzystaniu uszczelek elastomerowych.

Wszystkie dostępne średnice: 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000mm.

W skład kanalizacyjnych studni betonowych wchodzą następujące elementy:

 • kręgi betonowe,
 • dennice betonowe,
 • płyty betonowe podstudzienne,
 • zwężki betonowe,
 • płyty betonowe.

Kanalizacyjne studnie betonowe łączone na pióro lub wpust

Kręgi betonowe studni kanalizacyjnych łączonych na pióro czy wpust zaczynają się od średnicy (DN) 800 mm o wysokości 250 mm oraz wadze 150 kg do rozmiaru średnicy (DN) 2500 mm, wysokości 750 mm i wadze 1739 kg.

Natomiast wszystkie dostępne do kupienia średnice to: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm.

W skład kanalizacyjnych studni betonowych łączonych na pióro lub wpust wchodzą, takie elementy jak:

 • kręgi betonowe,
 • dennice betonowe,
 • płyty betonowe z otworem na właz,
 • pierścienie dystansowe,
 • zwężki betonowe asymetryczne.

Dennice betonowe z kinietą, płyty, pierścienie odciążające

Kąty dolotów dennic betonowych z kinietą zostały dowolnie umieszczone w stosunku do wylotu kolektora. Inaczej mówiąc, podstawę studni odlewa się razem z kinietą.

W ofercie znajdują się dennice betonowe z kinietą w wymiarach od 1000 mm średnicy (DN) do 1200 mm o wysokości 500 mm do 1200 mm DN i wysokości 1000 mm.

W skład dennic betonowych wchodzą:

 • dennice betonowe z kinietą,
 • płyty dla pierścieni odciążających,
 • pierścienie odciążające.

Betonowe studnie wpustowe i syfony

Studnie wpustowe i syfony wykonane z betonu mają średnicę od 450 do 500 mm.
Ten rodzaj studni zbudowany jest z 3 rodzajów pierścieni: utrzymującego, odciążającego oraz odciążająco-utrzymującego. W skład betonowych studzienek DN 500 wchodzą następujące elementy:

 • studzienka betonowa,
 • rura betonowa,
 • syfon,
 • pierścień odciążający,
 • pierścień utrzymujący,
 • pierścień odciążająco-utrzymujący.

Rury ze stopką do przepustów

W ofercie dostępne są dwa rodzaje rur – betonowych i żelbetonowych.

Rury betonowe zaczynają się od średnicy DN 200 mm i wadze 130 kg do wielkości średnicy DN 1000 mm i wadze 870 kg. Wszystkie dostępne średnice DN są następujące: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm.

Rury żelbetonowe posiadają średnicę (DN) 800 mm i 1000 mm, a ważą odpowiednio 600 kg i 930 kg.

Zbiorniki monolityczne

Betonowe zbiorniki monolityczne posiadają średnicę (DN) 2500 mm, a wysokość od 2080 mm do 2880 mm. Ich pojemności to: 7, 8, 9, 10, 11 m3.

Pierścienie dystansowe

 • Pierścienie dystansowe (wyrównawcze), adapter do zwieńczeń samopoziomujących, wykonane z kompozytów polimerowych termoplastycznych.
 • Pierścienie dystansowe betonowe.

Po co pierścienie dystansowe (wyrównawcze)? Pierścienie wyrównawcze służą do końcowej, ostatecznej regulacji włazów i wypustów,

Asfalt

Asfaltowe masy naprawcze (asfalt na zimno).

Asfalt na zimno to płynna masa asfaltowa zawierająca kruszywo i lepiszcze, służąca do wypełniania niewielkich dziur i pęknięć w jezdni.