Sygnalizatory do gazu

Zdjęcia zaczerpnięto z materiałów informacyjnych firmy GAZEX

Sygnalizatory do gazu optyczne i akustyczne przeznaczone są do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach sterujących detektorów gazów.