System antyzamrożeniowy do pomp ciepła typu monoblok PHA-SAZ

System antyzamrożeniowy do pomp ciepła typu monoblok PHA-SAZSystem antyzamrożeniowy do pomp ciepła typu monoblok PHA-SAZ stanowi specjalistyczne urządzenie będące kompletnym zestawem narzędzi mającym na celu zapewnienia bezpieczeństwa obiegu wody w pompie ciepła monoblokowej w przypadku awarii. System antyzamrożeniowy do pomp ciepła skutecznie chroni przed zamarznięciem wody w PC w przypadku przerwy w dostawie prądu, unieruchomienia (wynikającego np. z błędnego przepływu), czy zadziałania zabezpieczeń wynikających z przepięcia.

W przypadku takiego zdarzenia zamontowany sterownik automatycznie uruchamia pompę, która została zainstalowana do systemu. Pompa obiegowa funkcjonuje w zależności od zaprogramowanego algorytmu, który skraca czas między poszczególnymi cyklami w zależności od temperatury wody, wymuszając tym samym obieg między głównym źródłem a skraplaczem pompy ciepła. System bierze pod uwagę również  wysokość temperatury powietrza na zewnątrz, aby ocenić konieczność pracy w trybie ochrony przeciwzamrożeniowej. Sterownik został zaopatrzony w funkcję ochronną, która zapobiega zastojowi pompy bypassu.

System antyzamrożeniowy do pomp ciepła – działanie i funkcje

  • Urządzenie chroni przed zamarzaniem skraplacza pompy ciepła oraz zapobiega zastojowi pompy bypassu.
  • Dzięki temu, że włączenie pompy bypassu zależy od temperatury zewnętrznej, układ umożliwia długie czasy pracy, nawet do 48 godzin, w zależności od temperatury wody i otoczenia.
  • System antyzamrożeniowy został wyposażony w sygnalizację akustyczną alarmów, która informuje o nieprawidłowej pracy pompy bypassu (brak pracy pompy mimo jej wysterowania lub zbyt duży pobór prądu przez pompę) oraz nadmiernym rozładowaniu akumulatora, co wskazuje na potrzebę wymiany akumulatora.
  • Ponadto, urządzenie posiada funkcję autodiagnostyki układu elektronicznego, a algorytm ładowania akumulatora został zoptymalizowany pod kątem zmian temperatury w systemie.
  • W przypadku powrotu zasilania, układnie wymaga ingerencji użytkownika, co oznacza, że nie trzeba uzupełniać czynnika grzewczego w układzie hydraulicznym.
  • System wykonuje automatyczny test raz na dobę, co zapewnia bezobsługowe działanie.

Przykładowy montaż systemu PHA-SAZ

Przykładowy montaż systemu antyzamrożeniowego do pomp ciepła PHA-SAZ

Montaż bypassu dołączonego do zestawu

W celu poprawnego montażu bypassu należącego do zestawu, należy go umieścić na zasilaniu lub powrocie rury między buforem a pompą ciepła, z uwzględnieniem właściwego kierunku przepływu. Zarówno klapa zwrotna zaworu, jak i pompa muszą zostać zamontowane w sposób umożliwiający poprawne działanie – klapa zaworu zwrotnego powinna być ustawiona pionowo, a oś wirnika pompy poziomo. Zaleca się również, żeby układ zamontować w taki sposób, aby wąż podłączeniowy pompy znajdował się poniżej poziomu głównej rury, co ułatwi odpowietrzenie układu.

Uwaga:

  • Staranna i skuteczna izolacja rurociągu na zewnątrz w znacznym stopniu wydłuży czas działania systemu na podtrzymaniu akumulatorowym. O ile to możliwe i w zależności od chronionego urządzenia, można tez doizolować skraplacz.
  • Należy upewnić się, ze bypass jest dobrze odpowietrzony, a w obiegu nie występują elementy, które mogą generować opór nie do pokonania przez załączoną pompę obiegową!

Przykład prawidłowego montażu bypassu

Przykład prawidłowego ustawienia bypassu

Przykład nieprawidłowych montaży bypassu

Przykład nieprawidłowych montaży bypassu