uszczelki plaskie

Uszczelki płaskie stosowane są do uszczelniania połączeń kołnierzowych w zależności od rodzaju użytego materiału. Przeznaczone są do współpracy z różnymi mediami.

Wicej

Camera 360

Płyty uszczelkarskie wykonane z różnego rodzaju kompozytów przeznaczone są do tworzenia uszczelek płaskich o dowolnych kształtach.

Wicej

sznur termoizolacyjny

Sznury termoizolacyjne stosowane są do izolacji termicznej np. pieców, włazów, otworów wyczystkowych i dylatacyjnych, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest odporność na bardzo wysokie temperatury.

Wicej

wlokniny i pyty izolacyjne

Włókniny termoizolacyjne są dość miękkie, dlatego służą do izolacji termicznej rurociągów parowych, wodnych, kotłów, itp. w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów. Charakteryzują się zróżnicowaną odpornością na temperaturę.

Wicej

uszczelnienia armet

Uszczelnienia typu Armet stosowane są do uszczelnienia dławic armatury ciepłowniczej, chemicznej i petrochemicznej, a w szczególności zaworów i zasuw.

Wicej

uszczelnienie sznurowe

Uszczelnienia sznurowe stosowane są do uszczelnienia dławic zaworów lub pomp w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym i energetycznym.

Wicej