Zasuwy do gazu

Zasuwy do gazu stosowane są do zabudowy podziemnej.
Występują w wersji kołnierzowej, z końcówkami do wspawania i do zgrzewania.