Zawory kulowe do gazu

Zawory kulowe do gazu gwintowane i kołnierzowe.

Zawory  kulowe gwintowane do gazu- do instalacji gazowych budynków zasilanych paliwami gazowymi.
Zawory występują z dźwignią jednoramienną, mogą być z dwoma gwintami wewnętrznymi (WW) lub jednym gwintem wewnętrznym, a drugim zewnętrznym, tzw. nakrętno- wkrętne (WZ).

Zawory kulowe kołnierzowe do gazu- stosowane w sieciach gazowych, w instalacjach przemysłowych.